Maxwell Digital Press Watch | Thomas Holm | Pixl Aps

Maxwell Digital Press Watch

Digital Press Watch udviklet af Chromix i USA som et værktøj til at kvalitetssikre digital tryk FØR man trykker et oplag.

En af de unikke ting ved digitale trykmaskiner er at hver enkelt tryk sådan set er unikt. Dvs. man kan lave et oplag på 2000 og så trykke et enkelt helt andet ark indimellem.

Lidt simplificeret kan et setup foregå sodan her:

Man opmåler og lave en ICC profil på en digital trykmaskine, lad os sige en Indigo, på en given papirtype. Opmålingen der ligge til grund for profilen uploades til Maxwell DPW og man beslutter hvilke tolerancer der er acceptable afvigelser - f.eks. dE fra ISO 12647-7. De gør man for de forskelllige maskiner og papirgrupper man har behov for. 

Man laver herefter et stregkodet trykark med de værdier man ønsker at kontrollere.

Systemet sættes op f.eks. med et X-Rite ISIS spectrophotometer til automatisk at opmåle de stregkodede ark og route dem ind i den relevante statisik kø.

Før eller i løbet af et oplag trykker printoperatøren så en enkelt kopi af ovennævnte stregkodede ark, og fodrer måleinstrumentet med det. Ca. 3 minutter senere får man en rapport der fortæller ikke bare om trykket overjolder tolerancen og dermed kan forventes at være korrekt, men man kan også visuelt se om nogle bestemte farver skrider ud, eller om en bestemt side/ende af maskinen er mere skæv end resten. Det gør det mulig for operatøren at reparere problemet før trykkene bluver ubrugelige, og fremfor alt at diagnistisere den mulige årsag meget nemt.

heatmap

Herover er det tydeligt at trykket ikke er i orden (enkelte farver overskrider ∆E tolerancen) og i øvrigt at bagenden af maskinen formodentlig er kilden til de værste problemer (de meget røde og lilla felter).

På mange måder minder Digital Press Watch om inline scanning af et trykark på en offset maskine, men det koster bare kun en brøkdel at sætte op og kan bruges til enhver digital maskine.

Digital PressWatch - 1 trykmaskine, pris pr. år: Kr. 6000

Digital PressWatch - 3 trykmaskiner, pris pr. år: Kr. 15.000